Om Museumsforeningen

OM MUSEUMSFORENINGEN


Ringsted Museumsforenings tilblivelse går tilbage til 1980, hvor Museumsforeningen i samarbejde med Ringsted Kommune etablerede Ringsted Museum som et beskæftigelsesprojekt. Ringsted Museum fik statsanerkendelse i 1990 og er i dag en del af Museums Vestsjælland (MVE) med tilskud fra stat og kommune samt fondsmidller og egne indtægter.


Som medlem  er du med til at bevare kulturarven og sikre den lokale identitet med spændende og skiftende udstillinger og mange aktiviteter som f.eks den store Middelalderfestival omkring Skt. Bendts Kirke som afholdes hvert andet år 


Dette kan kun lade sig gøre på grund af opbakning fra vores medlemskreds bestående af private,  firmaer og institutioner.

Medlemmerne modtager program og nyhedsbeve om livet bag kulisserne,

og Museumsforeningen arrangerer busture til spændende udflugtsmål forår og efterår.