Nyheder

NYHEDER

DEN GAMLE BIOGRAF


Har du besøgt Ringsted Museum og Arkiv's nyindrettede biografhjørne ?

Ringsted Arkiv har en fin samling af film med folk fra Ringsted. Der er Ringsted Minder og kolonihave fortællinger og eksotiske klip fra Ringsted Turistforening, der lokker turister til byen. Der er film om store begivenheder, som dengang Sønder Park Skolen blev indviet og film om byens virksomheder. Se bl.a. klip fra RIMAS og film som denne fra indvielsen af Ringsted's nye rådhus. De gamle film er overspillet til digitalt medie og bliver vist i sammenhæng uden indlagte

pauser i den nyindrettede biograf på museet.

MUSEUMSFORENINGENS GENERALFORSAMLING


12. August afholdt Museumsforeningen sin årlige generalforsamling efter den forrige måtte aflyses pga. Covid19.

Der deltog 60 medlemmer. Efter generalforsamlingen blev medlemmerne beværtet med smørrebrød,

hvorefter der var foredrag om "Flammen og Citronens flyvere" et foredrag som tog afsæt i nedskydningen af

et  britisk bombefly over Allindemagle i under 2. verdenskrig i 1944.

Kunstner i koncentrationslejr1. april - 19. december 2021 - En dansk politibetjents internering under 2. verdenskrig

Den 19. september 1944 blev ca. 2000 danske politimænd interneret af den tyske besættelsesmagt, som deporterede dem til Tyskland. De fik status af krigsfanger og kom i fangelejr. En af dem var Axel Munk-Andersen fra Holbæk, der arbejdede på politistationen på Rosenvænget i København.


Axel Munk-Andersen var oprindelig uddannet kunstner og under hans fangenskab i koncentrationslejren Buchenwald, tegnede han dagligdagen i lejren. Først på små lapper papir og senere på nodepapir, da tyskerne fandt ud af, at han havde talent og derfor ville tegnes af ham. Tegningerne skildrer de forfærdelige forhold, der var dagligdagen for fangerne i Buchenwald, indtil befrielsen. 


                               Aksel Munk-Andersens arvinger har valgt at forære samlingen af hans værker fra før, under og efter                                                         interneringen til vores afdeling i Holbæk.


I særudstillingen: Kunstner i koncentrationslejr hænger tegningerne side om side, og alle gæster kan her få glæde af de helt særlige kunstværker.


Aksel Munk-Andersen var en af de fanger, der kom hjem med de hvide busser på befrielsesdagen den 5. maj 1945 efter, at lejren blev åbnet den 11. april samme år.


Udstillingen kan ses på Ringsted Museum og Arkiv, Køgevej 41, 4100 Ringsted  i museets åbningstid.

MUSEETS ÅBNINGSTIDER I 2021

Åbningstider vil være væsentligt ændrede i forhol til de normale åbningstider i 2020


SE DE NYE ÅBNINGSTIDER HER