Nyheder


NYHEDER

DEN GAMLE BIOGRAF

Se gamle film fra Ringsted i Ringsted Museum og Arkivs nyindrettede biografhjørne

Ringsted Arkiv har en fin samling af film med folk fra Ringsted. Det er film om store begivenheder, som dengang Sønder Park Skolen blev indviet og film om byens virksomheder. Se bl.a. klip fra RIMAS og fra Andelsosteriet.

Der er Ringsted Minder og kolonihave-fortællinger og eksotiske klip fra Ringsted Turistforening, der lokker turister til byen, eller som i denne video om Ringsteds Rådhus fra 1938. De gamle film er overspillet til digitalt medie og bliver vist i sammenhæng uden indlagte pauser i den nyindrettede biograf på museet.

Du finder filmklippet på Museumsforeningens Facebook side ved nedenstående link

MUSEUMSFORENINGENS FORÅRSUDFLUGT ER UDSAT


På grund af Covid19 situtationen, og usikkerhed om hvorvidt udflugten kan gennemføres som planlagt,

herunder om der må være 50 personer på Arbejdermuseet. Har bestyrelsen valgt definitivt, at udsætte

udflugten til foråret 2021, hvor vi forventer at kunne gennemføre med det samme program.


GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST!


På grund af den ekstraordinære situation med Covid19, har Museumsforeningens bestyrelse besluttet definitivt at aflyse dette års generalforsamling.

Dette medfører, at bestyrelse, suppleanter og revisor fortsætter uændret frem til næste ordinære generalforsamling i 2021, det betyder ligeledes at, forslaget vedr. en eventuel kontingentforhøjelse først vil blive taget op i 2021.

Endelig forventer vi, at Foredraget om “Flammen og Citronen” vil finde sted på dette tidspunkt.