Om Museumsforeningen


OM MUSEUMSFORENINGEN


Museumsforeningens formål er, at støtte Ringsted Museum og arkiv som er en integreret del af Museum Vestsjælland (MVE), hvor der hvert år arrangeres en række særudstillinger med skiftende emne. - Medlemmer har gratis adgang.


Ringsted Museumsforening indbyder endvidere til spændende ekskursioner med kulturelt indhold, ligesom der to gange årligt arrangeres udflugter med bus til interessante udflugtmål.


Derudover støtter Ringsted Museumsforening det lokale Museum og Arkiv i form af tilskud til arrangementer eller forbedring af museets lokaliteter.

Der er tidligere givet tilskud til bl.a. renovering af museets cafe, samt fælles projekter i MVE, ligesom Museumsforeningen giver tilskud til Ringsted Middelalderfestival.


Dette kan kun lade sig gøre på grund af opbakning fra vores kreds af private og firma medlemmer.


Og som her til den nyrenovede Museumscafe

Museumsforeningen giver tilskud til Ringsted Middelalderfestival